Týdny globálního vzdělávání

Save the date!

Můj svět – tvůj svět – náš svět!

 • Datum:
  14.–25. října 2024
 • Místo:
  prezenčně i online (viz jednotlivé akce na plakátu)

Program

Na jednotlivé akce se registrujte zvlášť.  Přihlašování najdete po rozkliknutí PLUS vedle názvu akce. Případně po stažení plakátu ve formátu pdf.

14. 10.–25. 10. 2024 I Online výstava Lidská práva očima českých žáků
 • Pojďte se s námi „projít“ po online výstavě a pomocí komiksových děl se zamyslete nad problematikou lidských práv. Během výstavy narazíte na nejzajímavější komiksy shromážděné během posledních sedmi ročníků Komiksové soutěže ADRA, která Vám tuto problematiku přiblíží pohledem žáků základních a středních škol. Součástí výstavy jsou metodické listy pro učitele a online kvízy pro zvídavé žáky.
  Lektoruje: Pan Planetka nebo Oddělení globálního
  vzdělávání
 • Info: alena.kohoutova@adra.cz
 • Registrace: budou spuštěny v září 2024
14. 10. 2024 16:30 I online webinář Sysel Standa a jeho recept na pestrou krajinu
 • Co je to biodiverzita? Jak je v přírodě důležitá a jaký má na ní dopad činnost člověka? Odpovědi na tyto otázky a mnohem víc nabízí web Země k světu. Jednou z jeho hlavních předností jsou originální interaktivní videa, kde samotní žáci rozhodují, kudy se příběh bude ubírat. Modulem Biodiverzita zemědělství nás provede sysel Standa, který se snaží nalézt recept na pestrou krajinu. Kromě interaktivních videí se můžete těšit na kompletní výukové moduly a množství online aktivit pro žáky. To vše
  doplněno i o materiály upravené pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Těšíme se na vaši účast.
  Lektoruje: Veronika Bernhäuserová, Jana Podlešáková

 • Info: jana.podlesakova@adra.cz

 • Registrace: budou spuštěny v září 2024
21. 10. 2024, od 16:30 I workshop Etická komunikace v kontextu globálního vzdělávání
 • INEX-SDA představí na workshopu projekt E-tick, který se zaměřuje na etickou komunikaci ve vztahu k dobrovolnictví a tématům globálního vzdělávání. Jeho hlavním výstupem je online interaktivní kurz, který vznikal ve spolupráci s partnery z Irska a Slovinska. Ve čtyřech modulech nabízí vhled do několika různých okruhů témat, jež dohromady tvoří koherentní celek a s nimiž se zájemci během workshopu budou mít možnost seznámit. Prostor bude též pro diskuzi nad pojetím problémů, které mají globální souvislost, avšak mohou se jevit rozdílně z perspektivy různých částí světa a kultur.
  Lektoruje: Martin Rataj
 • Info: martin.rataj@inexsda.cz
 • Registrace: bude spuštěna již brzy!
22. 10. 2024, 8:15–11:15 online konference Jak Češi přispívají k lepšímu světu?
 • Jak Češi pomáhají ve světě? K naplnění kterých z Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) svou pomocí
  přispívají? Hosté online konference představí, jak oni sami pomáhají v zahraničí, co je k tomu vede a vysvětlí, jak se mohou zapojit i samotní žáci. Online konferenci doplní dvě lekce, které vyučující zrealizují sami ve své třídě. Lekce budou odeslány přihlášeným vyučujícím na email. Přihlášky přijímáme do 29. 9. 2024.
 • Info: Veronika Hypšová, veronika.hypsova@arpok.cz
 • Registrace: Týdny globálního vzdělávání – ARPOK
24. 10. 2024, 16:00-17:30 I online webinář Jak na výuku globálních témat napříč předměty
 • Na interaktivním workshopu ukážeme, jak otevřít globální téma napříč několika předměty. Prakticky si vyzkoušíme aktivity a lekce do konkrétních předmětů (přírodovědných i společenskovědních) a budeme hledat, jak jsou vzájemně propojeny. Lekce vytvářeli a testovali učitelé 2. stupně ZŠ a na příkladu různých témat ukazují propojenost světa. Co si z webináře odnesete? Příručku s metodickými materiály a konkrétní lekce, inspiraci a podněty od vašich kolegů.
  Lektoruje: Johana Krajčírová, Petra Gajová | Info: petra.gajova@arpok.cz
22. 10. 2024, 17:00-18:30 I Online webinář „Živá knihovna online“
 • Praktický webinář Young Caritas, který představí využití Živé knihovny jako metody výuky témat sociálního pilíře udržitelnosti s přesahem do dalších nejen společenskovědných oblastí.
  Metoda Živých knihoven bourá předsudky a stereotypy a spoluvytváří hodnotové a respektující vzdělávání. Součástí bude seznámení s metodou a vyzkoušení “čtení” na vlastní kůži včetně metodických doporučení a dalších informačních zdrojů, jako je například online Živá knihovna.

 • Lektoruje: Lucie Kocíková

 • Info: lucie.kocikova@charita.cz

 • Registrace: GEW 2024 – Živá knihovna online jako metoda výuky (office.com)
16. 10. 2024, 17:00–18:30 I Online webinář Škola solidární
 • Webinář Young Caritas o solidaritě, sociální spravedlnosti a respektu v souvislostech a podobách ve škole. Nabídneme inspirativní příběhy a tipy jak podpořit well-being žáků a žákyň prostřednictvím participace, budováním sociální soudržnosti a spravedlnosti.
  Povinná výbava pro vyučující a návod, jak se stát Školou solidární.
  Info: vaclav.sneberger@charita.cz
 • Registrace: GEW 2024 – Škola Solidární! (office.com)
6 Týdnů samostudia B-learning Klima v tísni

S odstartováním Týdne globálního vzdělávání bude zahájen blended learningový kurz Klima v tísni (20 h) určený pedagogům všech předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ/SOŠ, kteří mají zájem o informační a metodickou podporu pro výuku o změně klimatu. V průběhu šesti týdnů se účastníci kurzu budou věnovat otázkám: Proč se mění klima? Jak souvisí klimatická změna s lidskou společností? Co můžeme s klimatickou změnou dělat? Proč a jak o klimatické změně učit?

Samostudium bude kombinováno se 3 online setkáními s odborníky z řad vědců i vzdělavatelů
a celý kurz účastníci zakončí návrhem vlastní výukové aktivity

Registrace: budou spuštěny v září 2024

5.–12. 10. 2024 I Výstava na stromech

Dostaňte na týden od 5. až 12. října 2024 do svého parku nebo náměstí novou výstavu o Fairtrade: informujte o situaci pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů a o dopadech systému Fairtrade. Po registraci vám zavoláme, přidáme do mapy a pošleme organizační balíček s výstavou (15 x A2 plakát na vizitkovém papíře).
Info: stanislav.kominek@fairtrade.cz

Registrace: Výstava na stromech – Fairtrade Česko a Slovensko

5.–12. 10. 2024 I Promítání dokumentu Kávová budoucnost

Dostaňte na týden od 5. až 12. října 2024 do svého parku nebo náměstí novou výstavu o Fairtrade: informujte o situaci pěstitelů kávy, kakaa nebo banánů a o dopadech systému Fairtrade. Po registraci vám zavoláme, přidáme do mapy a pošleme organizační balíček s výstavou (15 x A2 plakát na vizitkovém papíře).
Info: stanislav.kominek@fairtrade.cz

Registrace: Promítání dokumentu – Fairtrade Česko a Slovensko

Informační webinář ke kurzu Žijeme městem

Webinář účastníky seznámí s obsahem, formou a možnostmi využití online kurzu, který je zaměřen
na environmentální a sociální aspekty života ve městě. Kurz je určen dětem ve věku 2. stupně ZŠ a jejich učitelům. Pracuje s metodikou „Uč se – zjišťuj – jednej“; v úvodní části děti seznámí s pěti stránkami života ve městě – město sdílené a komunitní, životní prostředí města, doprava a bezpečí, město pro všechny, participace. V další části pomůže dětem zkoumat a mapovat místo kde žijí a ve
třetí naplánovat a realizovat žákovský projekt s cílem zlepšit prostředí nebo vztahy v jejich okolí.

Registrace: bude spuštěna v září 2024

Historie Týdne globálního vzdělávání


Mezinárodní Týden globálního vzdělávání už od roku 1999 pořádá North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Jeho cílem je posílit povědomí o samotném globálním vzdělávání a spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témat věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti.

Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání. Každý ročník Týdne globálního vzdělávání se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se však dotýká nás všech.  

14. -25. října 2024  proběhne již 25. ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání. Česká republika se v letošním roce zapojuje po jedenácté.

Školy a vzdělávací instituce napříč Evropou se budou věnovat tématu propojenosti světa, na které je letošní ročník zaměřen. V mnoha evropských městech proběhnou diskuze, přednášky a další setkání na toto téma.

V České republice se v termínu mezinárodního Týdne globálního vzdělávání (13. – 19. 11. 2024) slaví Den boje za svobodu a demokracii, proto jsme se rozhodli akce v rámci Týdne globálního vzdělávání oproti předchozím letům předsunout před tento svátek i před podzimní prázdniny a zároveň rozšířit týden na týdny. Zapojte se do Týdnů globálního vzdělávání i Vy! Těšíme se na Vás.


Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.