Pro koho?


Formální vzdělávání

  • děti, žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci
  • předškolního vzdělávání
  • základního vzdělávání – středního vzdělávání
  • vyššího odborného vzdělávání
  • vysokých škol, a to zejména pedagogických oborů, rozvojových studií, mediálních oborů, humanitních a společenskovědních oborů, přírodovědných oborů, ekonomických oborů

Neformální vzdělávání

  • děti a mládež ve sdruženích a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání
  • pedagogové a vychovatelé ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání a pracovníci pracující s mládeží ve sdruženích
  • zaměstnanci nestátních neziskových organizací, podnikové sféry, veřejné správy, sdělovacích prostředků

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.