Oficiální dokumenty ČR


Nalezeno 6 záznamů

Národní zpráva o GRV v České republice 2008

Tato Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice je součástí Evropského procesu vzájemného hodnocení globálního vzdělávání, který byl zahájen v roce 2002 s cílem zlepšit úroveň globálního vzdělávání v evropských zemích. Zpráva je vyvrcholením letitého procesu iniciovaného Evropskou sítí pro globální vzdělávání GENE (Global Education Network Europe) za účasti mezinárodního hodnotícího týmu. Zprávu ocení každý odborník i student, který se zabývá globálním vzděláváním.

Globální vzdělávání v České republice – zpráva Global Education Network Europe

Zpráva nabízí pohled na současný stav GRV u nás a navrhuje možnosti jeho dalšího vývoje. Původní verze v anglickém jazyce.

FoRS: Zpráva o globálním rozvojovém vzdělávání v České republice v letech 2008-2010

Zpráva vznikla v rámci Národního semináře k metodám evaluací a monitoringu aktivit v oblasti globálního rozvojového vzdělávání (GRV), který České fórum pro rozvojovou spolupráci-FoRS pořádalo ve spolupráci a za finančního přispění North-South Center Rady Evropy a Evropské komise ve dnech 10.-11. června v Praze. Zpráva podává informace o průběhu a výsledcích tohoto semináře a zároveň poskytuje doplňující informace o trendech vývoje GRV v ČR v letech 2008-2010.

Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání ČR pro 2011-2015

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR inicioval vznik Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání, která sleduje dva hlavní záměry - v koncepční části A vymezit a definovat cíle, témata a principy globálního rozvojového vzdělávání a v části B nastínit strategická opatření na nejbližší pětileté období.

Metodická podpora pro výuku témat globálního rozvojového vzdělávání

Metodická podpora pro výuku témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV) na 1. a 2. stupni základních škol vydaná Národním ústavem pro vzdělávání. Doporučujeme k pozornosti metodický materiál, který poskytuje nabídku vybraných témat a námětů čin­ností pro tři tematické okruhy, a to Svět nás zajímá, Objevujeme svět a Žijeme ve společném světě. Ke stažení zde https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=4005

Strategie globálního rozvojového vzdělávání na období 2018 – 2030

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje Strategii globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech na období 2018 - 2030, která byla připravena ve spolupráci se všemi dotčenými aktéry z veřejné, akademické, neziskové i soukromé sféry sdruženými v pracovní skupině pro GRV v rámci Rady pro ZRS.

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.