Týden globálního rozvojového vzdělávání


O co jde?

21.–27. listopadu 2022 proběhne již devátý ročník mezinárodního Týdne globálního rozvojového vzdělávání (dále jen Týden GRV).

Školy napříč Evropou se ve výuce budou věnovat tématu globální změny klimatu, na kterou je letošní ročník zaměřen. V mnoha evropských městech proběhnou diskuze, přednášky a další setkání na toto téma.

termín 21. – 27. listopadu 2022

Festival globálního rozvojového vzdělávání


Letošní ročník festivalu GRV pořádaný organizacemi sdruženými ve FoRS se uskuteční 23. listopadu a zaměří se na to, jak v dnešním propojeném světě žít udržitelně a co můžeme udělat my jako jednotlivci, studenti, učitelé a občané. Těšit se můžete na řadu zajímavých workshopů, panelovou diskuzi a další doprovodný program. 

Celá akce bude probíhat od 14:00 – 19:00 v Kampusu Hybernská v Praze.

Pozvánku, program a možnost registrace na akci zveřejníme v nadcházejících týdnech zde na webu. Těšíme se na setkání s Vámi.

Festival GRV 2022:

 • Datum:
  23. listopadu 2022, 14:00 – 19:00
 • Místo:
  Kampus Hybernská v Praze (Hybernská 4, Praha 1, ve třetím podlaží)
 • Registrace:
  odkaz pro registraci bude zveřejněn v následujících týdnech

Program

14:00 – 15:00 registrace a výstavy
 • Již brzy pro Vás zveřejníme podrobnosti k doprovodnému programu.
15:00 – 16:30 workshopy
 • Již brzy pro Vás zveřejníme jména lektorů a podrobné informace k tématům a náplni workshopů.
17:00 – 19:00 panelová diskuze

Již brzy pro Vás zveřejníme jména diskutujících.

Ohlédnutí za posledním ročníkem na téma „Klimatická změna“


Události posledních měsíců nám dovolily nahlédnout na náš způsob života, naše hodnoty a vedení politik z nového úhlu pohledu. Změny však neovlivnily jen lidi, ale i životní prostředí, které díky dočasnému zpomalení světové ekonomiky dostalo šanci se nadechnout.

Díky snížení dopravy klesly emise skleníkových plynů v ovzduší, voda v řekách se začala opět pročišťovat a dokonce jsme mohli pozorovat i návrat druhů zvířat do míst, kde jsme v jejich výskyt již dávno nedoufali. Kvůli dočasné izolaci obyvatel také klesla produkce odpadů.

Může stát, že tváří v tvář klimatické a environmentální krizi člověk snadno podléhá pocitu, že jako jednotlivec příliš mnoho nezmůže a při konfrontaci s politikami jednotlivých států či silou nadnárodních korporací pak lehko propadá frustraci a skepsi.

Právě nynější situace nám však může ukázat cestu, jak z této situace ven. V uplynulých měsících jsme byli svědky toho, jak po celém světě spontánně vznikají iniciativy využívající energii lidí, kteří se tváří v tvář okolnostem rozhodli situaci aktivně a společnými silami čelit. A právě to může být klíč otevírající dveře i k systémové změně nutné k řešení problémů spojených se změnou klimatu. 

Historie týdne GRV


Mezinárodní Týden globálního vzdělávání už od roku 1999 pořádá North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Jeho cílem je posílit povědomí o samotném globálním rozvojovém vzdělávání a  spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témat věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti.

Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání. Každý ročník Týdne GRV se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se však dotýká nás všech.  

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.