Týdny globálního vzdělávání


O co jde?

Letošní ročník Týdnů globálního vzdělávání pořádaný organizacemi sdruženými ve FoRS se uskuteční 2.–25. října nabídne akce, které přinesou podněty k aktuálním tématům dneška i k potřebě spolupráce, protože Svět se mění, jsme na jedné lodi.

Těšit se můžete na řadu zajímavých workshopů, panelovou diskuzi a další akce. Zapojte se!

termín 2. – 25. října 2023

Jak se můžete zapojit?

Prostudujte si nabídku akcí a vyberte si tu pravou pro Vás, Vaše žáky či kolegy.

 • 2. -25. 10. Virtuální komiksová výstava ADRA (online výstava)

 • 5. 10. 16:30-18:00 Jak začlenit globální témata (nejen) do výuky zeměpisu? (online workshop)

 • 5. 10. 13:00-16:00 Klimatická mozaika (prezenční workshop)

 • 12. 10. 15:30-17:00 Globální témata napříč předměty (online seminář)

 • 18.10. 17:00-18:30 Učíme se příběhy aneb Živá knihovna ve škole (online workshop)

 • 23. 10. 17:00  Stavíme mosty (online debata)

 • 24.10. 8:15-11:15 Jsme na stejné lodi – proč to nevidíme? (online konference)

 • 25. 10.2023, 14:30-17:00   Úniková hra o zahraniční rozvojové spolupráci (prezenční workshop)

Letošní ročník


Týdny globálního vzdělávání 2023:

 • Datum:
  2.–25. října 2023
 • Místo:
  prezenčně i online (viz jednotlivé akce na plakátu)

Program

Na jednotlivé akce se registrujte zvlášť.  Přihlašování najdete po rozkliknutí PLUS vedle názvu akce. Případně po stažení plakátu ve formátu pdf.

2. – 25. 10. Virtuální komiksová výstava ADRA (online výstava)
 • Pojďte se s námi „projít“ po výstavě a zamyslet se pomocí komiksových děl nad tématy Odpovědná výroba a spotřeba a Nerovnosti mezi námi. Během výstavy narazíte na nejzajímavější komiksy shromážděné během minulých 7 ročníků Komiksové soutěže ADRA, které Vám tuto problematiku přiblíží pohledem žáků základních a středních škol.
 • Virtuální komiksová výstava bude spuštěna v den začátku Týdnů globálního vzdělávání (2.10. 12:00)  na https://adra.cz/jak-pomahame/vzdelavani/vzdelavani-v-cesku/nase-aktivity/komiksova-vystava/
5. 10. 16:30-18:00 Jak začlenit globální témata (nejen) do výuky zeměpisu? (online workshop)
 • Jak zajímavě a s globálním přesahem učit zeměpis na 2. st. ZŠ? Rádi vám představíme web Země k světu, na kterém najdete celé výukové tematické hodiny, řadu interaktivních úkolů a dalších materiálů. Vybrané lekce se věnují práci s reálnými daty v prostředí gapminder.org. Žáci tak zjistí, jak data z grafů správně číst. Na webu si můžete vytvořit i vlastní interaktivní videa a aktivity. Chcete se dozvědět, jak na to, a co web vše nabízí?
 • Registrujte se na https://forms.gle/MEo31SbRAusrFVkP6
5. 10. 13:00-16:00 Klimatická mozaika (prezenční workshop)
 • Které lidské činnosti mají dopad na klimatické změny? Jak ovlivňují klimatické změny naší biodiverzitu a jak s tím souvisí migrace lidí? Kolaborativní workshop postavený na karetní hře Klimatická mozaika (Climate Fresk), vám poskytne hlubší vhled do jednotlivých souvislostí klimatické změny. Postupné odhalování příčinných souvislostí jednotlivých jevů podporuje diskuze sdílení znalostí, respektování odlišných názorů a především pochopení odborných výzkumů v rámci The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Na workshopu budete pracovat s karetní hrou pro účastníky ve věku 15+ a také se seznámíte s variantou pro žáky druhého stupně základních škol.
 • Registrujte se na https://1url.cz/@klimatickamozaika
12. 10. 15:30-17:00 Globální témata napříč předměty (online seminář)
 • Jak otevřít globální téma napříč několika předměty si ukážeme během interaktivního workshopu. Vyzkoušíme si lekce do konkrétních předmětů (především do těch přírodovědných) a budeme diskutovat, jak jsou vzájemně propojeny a přispívají k mezipředmětové výuce. Lekce vytvářeli učitelé 2. stupně ZŠ k tématům jako jsou klimatická změna, migrace, gender, propojenost světa a budou k dispozici v komplexní metodice. Co si z webináře odnesete? Nové metodické materiály, inspiraci a podněty od vašich kolegů.

  Workshop je určený pro (budoucí) učitelky a učitele 2. stupně ZŠ. Předpokládáme aktivní účast.

 • Registrujte se na https://forms.gle/dbZ7QNtU1PiZ8uLP9
18.10. 17:00-18:30 Učíme se příběhy aneb Živá knihovna ve škole (online workshop)
 • Prakticky zaměřený seminář seznámí s využitím online Živé knihovny jako metody výuky a  prostředku pro budování solidární a vnímavé společnosti.
 • Registrujte se na https://forms.office.com/e/Xdx1pky4pQ
23. 10. v 17:00 Stavíme mosty (online debata)
 • Jak stavět mosty k druhým i k sobě? A jak podporovat naději v pohnuté době globálních krizí? Mluvit budeme o situaci u nás i ve světě. Představíme si konkrétní příběhy z českého prostředí i zahraničí. 

  Účast v debatě přijala Veronika Kartáková, metodička vzdělávání ukrajinských dětí a pedagogických pracovníků ze společnosti Člověk v tísni. Další hosté budou potvrzeni.

  Moderace se ujme Martina Mašková z Českého rozhlasu Plus.
 • Registrujte se na https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuceGsqjwtG9Hcg68lnBvDNoGPPYAC0-QP#/registration
24.10. 8:15-11:15 Jsme na stejné lodi – proč to nevidíme? (online konference)
 • Mnohdy máme tendenci pohlížet na svět a globální témata negativním úhlem pohledu. Žáci se během online konference dozví, co nás k tomu vede, jak si začít všímat pozitivních změn a situací ve světě, v Česku nebo ve svém blízkém okolí. Se svými příběhy a doporučeními vystoupí např. redaktor časopisu Respekt Tomáš Lindner nebo geograf Jiří Preis ze Západočeské univerzity v Plzni. Online konferenci doplní dvě lekce, které vyučující zrealizují sami ve své třídě. Lekce jsou tematicky sladěné s tématem online konference a budou odeslány přihlášeným vyučujícím.
 • Registrujte se do 27. 9. 2023 !!! na https://arpok.cz/pro-pedagogy/tyden-globalniho-vzdelavani/
25.10.2023, 14:30-17:00 Úniková hra o zahraniční rozvojové spolupráci (prezenční workshop)

Agora CE vyráží na střední školy s novým projektem – autorskou únikovou hrou o tom, jaký by byl svět, kdyby země globálního Severu přestaly poskytovat pomoc zemím globálního Jihu. Na prezenčním workshopu se můžete o této únikovce dozvědět více a na vlastní kůži si ji vyzkoušet.

Účastníci workshopu budou postaveni do situace, kdy mohou zvrátit chod událostí. Vyřešením osmi úkolů z únikového boxu mohou zachránit jinak neveselou budoucnost způsobenou změnami klimatu, válkou, hospodářskou a potravinovou krizí apod. Celou hru provází příběh mladé Etiopské dívky a její rodiny, která žije na hranici extrémní chudoby.

Následuje debata o tom, jak můžeme přispět k pozitivní změně ve vnímání globálních témat a propojenosti světa u mladých lidí a vzdělavatelů v ČR.

Lektoruje: Monika Durajová, Daniela Hranaiová (Agora CE)

Přihlášení: https://forms.gle/R1kwnTjMuRidfQwMA

Kontakt: daniela.hranaiova@agorace.cz

Cílová skupina: UČITELÉ SŠ a zájemci o problematiku

Místo konání: Skautský institut na Staromáku – Minuta, Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha

Historie Týdne globálního vzdělávání


Mezinárodní Týden globálního vzdělávání už od roku 1999 pořádá North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Jeho cílem je posílit povědomí o samotném globálním vzdělávání a spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témat věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti.

Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání. Každý ročník Týdne globálního vzdělávání se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se však dotýká nás všech.  

13. -19. listopadu 2023  proběhne již 24. ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání. Česká republika se v letošním roce zapojuje po desáté.

Školy a vzdělávací instituce napříč Evropou se budou věnovat tématu propojenosti světa, na které je letošní ročník zaměřen. V mnoha evropských městech proběhnou diskuze, přednášky a další setkání na toto téma.

V České republice se v termínu Týdne globálního vzdělávání (13. – 19. 11. 2023) slaví Den boje za svobodu a demokracii, proto jsme se rozhodli akce v rámci Týdne globálního vzdělávání oproti předchozím letům předsunout před tento svátek i před podzimní prázdniny a zároveň rozšířit týden na týdny. Zapojte se do Týdnů globálního vzdělávání i Vy! Těšíme se na Vás.

Ohlédnutí za posledním ročníkem na téma „Klimatická změna“


Události posledních měsíců nám dovolily nahlédnout na náš způsob života, naše hodnoty a vedení politik z nového úhlu pohledu. Změny však neovlivnily jen lidi, ale i životní prostředí, které díky dočasnému zpomalení světové ekonomiky dostalo šanci se nadechnout.

Díky snížení dopravy klesly emise skleníkových plynů v ovzduší, voda v řekách se začala opět pročišťovat a dokonce jsme mohli pozorovat i návrat druhů zvířat do míst, kde jsme v jejich výskyt již dávno nedoufali. Kvůli dočasné izolaci obyvatel také klesla produkce odpadů.

Může stát, že tváří v tvář klimatické a environmentální krizi člověk snadno podléhá pocitu, že jako jednotlivec příliš mnoho nezmůže a při konfrontaci s politikami jednotlivých států či silou nadnárodních korporací pak lehko propadá frustraci a skepsi.

Právě nynější situace nám však může ukázat cestu, jak z této situace ven. V uplynulých měsících jsme byli svědky toho, jak po celém světě spontánně vznikají iniciativy využívající energii lidí, kteří se tváří v tvář okolnostem rozhodli situaci aktivně a společnými silami čelit. A právě to může být klíč otevírající dveře i k systémové změně nutné k řešení problémů spojených se změnou klimatu. 

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.