Týden globálního vzdělávání


O co jde?

21.–27. listopadu 2022 proběhne již devátý ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání.

Školy napříč Evropou se ve výuce budou věnovat tématu propojenosti světa, na které je letošní ročník zaměřen. V mnoha evropských městech proběhnou diskuze, přednášky a další setkání na toto téma.

termín 21. – 27. listopadu 2022

Festival globálního vzdělávání


Letošní ročník Festivalu globálního vzdělávání pořádaný organizacemi sdruženými ve FoRS se uskuteční 22.–24. listopadu a zaměří se na otázku „Jak v dnešním propojeném světě žít udržitelně a co pro to můžeme udělat my jako jednotlivci, studenti, učitelé a občané?“ Těšit se můžete na řadu zajímavých workshopů, panelovou diskuzi a další doprovodný program. 

Celá akce proběhne online (ve dnech 22. a 24. 11 od 15:00) a v Kampusu Hybernská v Praze (23. 11. od 14:00 do 19:00).

Pozvánku, program a možnost registrace na akci zveřejníme v nadcházejících dnech zde na webu. Těšíme se na setkání s Vámi.

Festival Globálního vzdělávání 2022:

 • Datum:
  22.–24. listopadu 2022
 • Místo:
  Online a v Kampusu Hybernská v Praze (Hybernská 4, Praha 1, budova A 3. patro)

Program

22. 11. 15:00 – 16:30 online workshop
 • Globální témata napříč předměty – jak (se) učit o propojeném světě? (ARPOK)
23. 11. 14:00 – 15:00 registrace a výstavy

Nalaďte se na workshopy u dobrého občerstvení a prohlédněte si dvě výstavy:

 • Mezinárodní komiksová výstava na téma Cílů udržitelného rozvoj (ADRA)
 • Výstava Jiná krása, zachycující environmentální a sociální problémy různých koutů světa (David Těšínský)
23. 11. 15:00 – 16:30 workshopy
 • Workshop 1: Jak cestovat udržitelně? Inspirace z terénu, workcampů i globálního dobrovolnictví (INEX-SDA) 
 • Workshop 2: Učíme témata trvale udržitelného rozvoje způsobem, který studenty*ky zaujme a rozvíjí (Charita Česká republika)
23. 11. 17:00 – 19:00 panelová diskuze

Panelová diskuze na téma „Učíme (se) a žijeme v neklidné době“ prezenčně i online stream.

 • Moderuje:

Jana Peroutková, Česká televize

 • Panelisté:

Igor Lukeš, profesor historie a mezinárodních vztahů
na Bostonské univerzitě v USA

Adam Suchý, klinický psycholog

Daniel Prokop, sociolog, PAQ Research

Hana Vacková, pedagožka na Gymnáziu Olomouc – Hejčín

24. 11. 15:00 – 16:30 online workshop
 •  Růst nebo život? (NaZemi)

Ohlédnutí za posledním ročníkem na téma „Klimatická změna“


Události posledních měsíců nám dovolily nahlédnout na náš způsob života, naše hodnoty a vedení politik z nového úhlu pohledu. Změny však neovlivnily jen lidi, ale i životní prostředí, které díky dočasnému zpomalení světové ekonomiky dostalo šanci se nadechnout.

Díky snížení dopravy klesly emise skleníkových plynů v ovzduší, voda v řekách se začala opět pročišťovat a dokonce jsme mohli pozorovat i návrat druhů zvířat do míst, kde jsme v jejich výskyt již dávno nedoufali. Kvůli dočasné izolaci obyvatel také klesla produkce odpadů.

Může stát, že tváří v tvář klimatické a environmentální krizi člověk snadno podléhá pocitu, že jako jednotlivec příliš mnoho nezmůže a při konfrontaci s politikami jednotlivých států či silou nadnárodních korporací pak lehko propadá frustraci a skepsi.

Právě nynější situace nám však může ukázat cestu, jak z této situace ven. V uplynulých měsících jsme byli svědky toho, jak po celém světě spontánně vznikají iniciativy využívající energii lidí, kteří se tváří v tvář okolnostem rozhodli situaci aktivně a společnými silami čelit. A právě to může být klíč otevírající dveře i k systémové změně nutné k řešení problémů spojených se změnou klimatu. 

Historie Týdne Globálního vzdělávání


Mezinárodní Týden globálního vzdělávání už od roku 1999 pořádá North-South Centre pod záštitou Rady Evropy. Jeho cílem je posílit povědomí o samotném globálním vzdělávání a spojit všechny, kteří se snaží ve vzdělání prosazovat témat věnující se rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti.

Na formálních i neformálních událostech se potkávají učitelé, lektoři, neziskové a vzdělávací instituce a společně diskutují o možnostech efektivního a účinného vzdělávání. Každý ročník Týdne Globálního vzdělávání se věnuje konkrétnímu tématu, jehož význam se však dotýká nás všech.  

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.