Globální vzdělávání

Globální vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

Definice GV

Globální vzdělávání je celoživotní vzdělávací proces, který přispívá k pochopení rozdílů, podobností a souvislostí mezi životy lidí v rozvojových a rozvinutých zemích a usnadňuje porozumění ekonomickým, sociálním, politickým, environmentálním a kulturním procesům, které je ovlivňují

Rozvíjí dovednosti a podporuje vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních a globálních problémů. Globální rozvojové vzdělávání směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.

 • Pořádáme odborné semináře o globálních tématech nejen pro budoucí učitelky a učitele.

  ADRA, o.p.s.
 • Každoroční učitelská konference Učíme o globálních souvislostech přináší inspiraci a příklady, jak začleňovat globální rozvojové vzdělávání do běžné praxe ve škole. 

  ARPOK, o.p.s.
 • Podporujeme školy v aktivním zapojování se do řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem a nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce v projektu Světová škola. 

  Člověk v tísni, o.p.s.
 • V NaZemi se věnujeme hledání smysluplných forem i obsahů vzdělávání pro nejistou budoucnost. Jednou z takových forem je Open Space, kdy sami účastníci a účastnice tvoří a naplňují program semináře. 

  NaZemi, z.s.
 • Naším cílem je vést mladé lidi ke globální odpovědnosti, solidaritě, respektu a otevřenosti k odlišnostem, čehož se snažíme docílit přes nejrůznější neformálně vzdělávací aktivity zejména pro děti a mládež v ČR. 

  Charita ČR

  Kontakty


  FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

  web www.fors.cz
  kontakt info@fors.cz
  sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


  ©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
  Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.