Příklady dobré praxe


NaZemi doporučuje

Pusťte se do Global storylines – příběhů s globálním rozměrem na 1. stupni ZŠ

V Global Storylines jsou žáci 1. stupně ZŠ vtaženi do příběhu, který se stává dlouhodobou osou výuky. Děti si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě. Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Děti vede k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.

Příběhy, se kterými metoda pracuje a k nimž si můžete stáhnout jednotlivé metodiky:

Více informací o přístupu Global Storylines najdete zde. V případě zájmu si také můžete objednat náš kurz, který vás připraví na práci s touto metodou.

ARPOK doporučuje

Konference Učíme o globálních souvislostech

Konferenci globálního vzdělávání „Učíme o globálních souvislostech“ pořádá organizace ARPOK již od roku 2015. V minulých letech se účastníci a účastnice konferencí zabývali např. cíli udržitelného rozvoje ve výuce nebo globálním vzděláváním v našich školách. Konference se skládá ze dvou hlavních částí – dopolední panelové diskuze a odpoledních praktických workshopů. Více zde.

VARIANTY doporučují

Světová škola

Cílem projektu Světová škola je podpora škol v zavádění globálních témat do výuky. Školy a žáci se aktivně zapojují do řešení vybraných místních problémů s globálním přesahem. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej. Jednotlivé fáze jsou podrobněji zpracované v Průvodci projektem Světová škola. Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy. Více o projektu a zapojených školách naleznete na webu www.svetovaskola.cz.

M.O.S.T. doporučuje

Hurá, můžu chodit do školy!

Žáci ze základní školy Na Perštýně v Liberci se na základě našich workshopů o tibetských uprchlících rozhodli pomoci malému tibetskému mnichovi Navang Stanzin, aby mohl chodit do školy v klášteře Tikse v Ladaku. Děti samy si vymyslely, jak peníze získají. Každé Vánoce organizují dražbu svých výtvarných děl a výtěžek z ní pak věnují občanskému sdružení M.O.S.T. V rámci projektu kmotrovství na dálku je pak jejich finanční dar osobně každý rok v klášteře předáván. Žáci od roku 2006 každý rok darovali min. částku 6000 Kč. S mnichem si třikrát ročně vyměňují dopisy a fotografie. Třídní učitelka této třídy nakonec odjela na půl roku jako dobrovolnice vyučovat do kláštera Tikse environmentální výchovu, zeměpis a angličtinu. S mnichem Navangem se osobně setkala a pak dětem doma vyprávěla, jak se v Himálajích opravdu žije. Další podobné příklady najdete na www.tibet-barma.cz v sekci Školy, které pomáhají.

INEX doporučuje

Fotbal pro rozvoj

Fotbal pro rozvoj je osvětová kampaň, kterou již od roku 2006 pořádá INEX – Sdružení dobrovolných aktivit. Atraktivním způsobem spojuje fotbal a témata jako rozvojová spolupráce, globální odpovědnost a aktivní občanství. Každoročně kampaň vrcholí v létě, kdy dvanáctičlenný fotbalový česko-keňský tým složený z chlapců a dívek vyráží na měsíční turné po vybraných krajích České republiky.

Kontakty


FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

web www.fors.cz
kontakt info@fors.cz
sídlo Vladislavova 1460/12, Praha


©  Globální rozvojové vzdělávání | webdesign rostanetek.cz | admin
Tento web vznikl za podpory Evropské unie a North-South Centre Rady Evropy.